Witamy!
Diagnoza
Terapia
Metody Pracy
Zajęcia grupowe
Zespół Terapeutyczny
Dla Rodziców
Galeria
Kontakt
Regulamin festynu
Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka "Papilio"
Terapia dla dzieci i młodzieży
Terapia pedagogiczna
Terapia psychologiczna
Terapia logopedyczna
Stymulacja rozwoju niemowlęcia i małego dziecka
Przygotowanie małych dzieci do nauki czytania i pisania
Eliminowanie niepowodzeń szkolnych
Terapia dla dzieci z niepełnosprawnoscią intelektualną
Terapia dla dzieci z autyzmem
Bajkoterapia
Konsultacje dla rodziców dotyczace rozwoju i wychowania dziecka
Konsultacje dla rodziców dotyczące wspomagania dziecka w procesie edukacji
Korekcja wad postawy dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym
Terapia logopedyczna
Kompleksowa diagnoza i terapia logopedyczna obejmuje dzieci:     
 • z wadami wymowy
 • z niezakończonym i opóźnionym rozwojem mowy
 • z alalią i afazją dziecięcą
 •  
 • z Zespołem Downa
 • z niepełnosprawnością intelektualną
  • z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • z Zespołem Aspergera
  • z wszelkimi zaburzeniami rozwojowymi
Terapia logopedyczna poprzedzona jest diagnozą - oceną rozwoju mowy dziecka i przygotowaniem programu zajęć logopedycznych.

Terapię logopedyczną prowadzimy w oparciu o nowoczesne metody, m.in. metodę werbo-tonalną, elementy gestów artykulacyjnych, masaże logopedyczne (ustno-twarzowa terapia regulacyjna wg Castillo Moralesa, masaż wg E. Stecko) i inne

Diagnoza i terapia logopedyczna obejmuje:

z porażeniem mózgowym
            Wady wymowy:
- seplenienie
- mowa bezdźwięczna
- rotacyzm
- kappacyzm
- gammacyzm
- lambdacyzm 
- rynolalia,czyli nosowanie

            Terapię zaburzeń mowy i komunikacji
- o typie afazji dziecięcej i autyzmu
 
            Terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy:
- samoistnym i niesamoistnym
 
            Wczesną interwencję logopedyczną dla dzieci od 0-3 r.ż.:
- wspomaganie rozwoju dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego, wcześniaków oraz dzieci o stwierdzonych zaburzeniach rozwoju i zespołach wad genetycznych
 
            Alternatywne metody komunikacji
- wspomaganie mowy lub zastępowanie mowy gestami i symbolami Makatonu i Piktogramami

          Konsultacje dla rodziców i opiekunów:
- wyjaśnienie istoty zaburzenia, instrukcji dotyczącej prowadzenia terapii z dzieckiem w domu, a także materiały potrzebne do wykonywania tych ćwiczeń.
 
 
Cennik: diagnoza logopedyczna – 100zł

Terapia logopedyczna: 60zł/h, 30zł./0,5h

Grupowe zajęcia logopedyczne: 30zł./h – po zebraniu odpowiedniej ilości dzieci (3-4)


 
Witamy!DiagnozaTerapiaMetody PracyZajęcia grupoweZespół TerapeutycznyDla RodzicówGaleriaKontaktRegulamin festynu